معدن تولید سنگ لایمستون ونک شرکت نگین سنگ کویر

اين معدن در 150 كيلومتري جنوب اصفهان در منطقه ونك سميرم واقع شده است. معدن فوق بالاي یک ميليون تن ذخيره قطعي دارد و جنس سنگ آن از نوع لایمستون می باشد، مساحت معدن 2 كيلومتر مربع و داراي 15 نفر پرسنل توليد مي باشد. بلوك هاي اين معدن در دو مدل داخلي و صادراتي قابل فروش است و تاكنون به كشورهاي چين و تركيه صادرات داشته است.

اطلاعات تماس معدن

 

تست کنترل تولید

No.Chemcal Compasitions
No.Physical Properties
01CaO%30.04<=
01DENSITYKG / SQM2.59
02SiO2%0.25<=
02APPARENT POROSITY%2.03
03Al2O3%0.17<=
03COMPRESSIVE STRENGTHMPA125.1
04Na2O%0.17<=
04MODULUS OF RUPTUREMPA17.3
05Mno%0.002<=
05FLEXURAL STRENGTHMPA10
06K2O%0.094<=
06ABRASION RESISTANCEHARDNESS25
07Fe2O3%0.140<=
 
08MgO%21.3<=
 
09TiO2%0.012<=
10P2O5%0.005<=
 
11CI%0.126<=
 

 

معدن سنگ لایمستون ونک

معدن سنگ لایمستون ونک - شرکت نگین سنگ کویر

معدن سنگ لایمستون ونک

معدن سنگ لایمستون ونک - شرکت نگین سنگ کویر

معدن سنگ لایمستون ونک

معدن سنگ لایمستون ونک - شرکت نگین سنگ کویر

معدن سنگ لایمستون ونک

معدن سنگ لایمستون ونک - شرکت نگین سنگ کویر

معدن سنگ لایمستون ونک

معدن سنگ لایمستون ونک - شرکت نگین سنگ کویر

معدن سنگ لایمستون ونک

معدن سنگ لایمستون ونک - شرکت نگین سنگ کویر