سنگ اسپلیت محصولی از شرکت نگین سنگ کویر

نام سنگ: سنگ اسپلیت

اسپلیت ها سنگ هایی طبیعی هستند که سطح آنها حالت طبیعی و شکسته شده دارند و به همین علت زیبایی خاصی در هنگام نصب ایجاد می کنند.