تماس با ما

 

Neginstone sales office
دفتر فروش
اصفهان , خیابان شیخ صدوق
کد پستی: 8163654973
ساعت کاری :
شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 الی 16:30
پنجشنبه ها ساعت 8 الی 13
مدیر فروش

مدیر حمل و نقل

واحد فروش و بازرگانی
سرکار خانم نگار آذری

031-36632840

031-36639770
0910-118-5343

info@neginstone.com


واحد حمل و نقل خارجی
سرکار خانم افروز نیلفروشان

031-36642509

031-36639770
0913-308-5420

shipping@neginstone.com


Neginstone sales office
کارخانه محمود آباد
اصفهان ، شهرک صنعتی محمودآباد ، خیابان 20، چهاراره اول سمت چپ
کد پستی : 8161194334
031-36632840
031-36639770
مدیریت کارخانه

مدیریت معدن

فروش ابزار آلات سنگ

مدیریت کارخانه محمود آباد
مهندس محمدرضا جمشیدیان

0913-311-9449

neginmahmoodabad@gmail.com


مدیریت معادن
مهندس فریدی

031-32807132

031-32802256
0913-308-5420
0910-398-5658

واحد فروش لوازم وماشین آلات
مهندس یحیایی

031-33801036

0910-310-5343


Neginstone sales office
کارخانه سگزی
اصفهان ، شهرک صنعتی سگزی ، خیابان یکم شرقی
کد پستی : 8139173348
031-46412211
031-46412212
031-46412455
مدیر عامل

فروش سنگ رودخانه

مدیر عامل
مهندس محمود کریمی

0913-129-4681

mahmood@neginstone.com


واحد فروش سنگ رودخانه
مهندس امین لباف

0913-562-3009ارسال پبام