معدن تولید سنگ تراورتن پترو

اين معدن با نام تراورتن بژ پترو در شرق اصفهان با فاصله 30 کیلومتری کارخانه سجزی واقع شده است.ذخيره قطعي اين معدن 600000 هزار تن و مساحت معدن مذكور 2 كيلومتر مربع مي باشد. اين معدن داراي 10 نفر پرسنل توليدي بوده و سنگ اين معدن داراي استحكام بالا و از نوع تراورتن بژ و قهوه اي با تراكم بالا و سوراخ كم مي باشد.

ویژگی های فیزیکی

تراکم 2.61 کیلوگرم / متراژ
منافذ ظاهری 2.03 درصد
مقاومت فشاری 72.5 MPA
انعطاف پذیری 10 MPA
مقاومت در برابر فرسایش سختی 21.3

ویژگی های شیمیایی

CaO 48.51 درصد
SiO2 2.57 درصد
Al2O3 0.061 درصد
Na2O 0.02 درصد
Mno 0.013 درصد
K2O 0.05 درصد
Fe2O3 0.045 درصد
MgO 2.35 درصد
TiO2 0.015 درصد
P2O5 0.024 درصد
CI 42.00 درصد