تخفیف ویژه

شرکت نگین سنگ کویر تولید کننده وعرضه کننده انواع سنگ های ساختمانی به صورت داخلی و صادراتی ، محصولات زیر را با تخفیف 15 تا 70 درصد ارائه می نماید.

محصولاتی که در این قسمت مشاهده می نمایید به دو گروه تقسیم می شوند :

1- محصولاتی که از نظر ابعاد برش و کیفیت تولید دقیق هستند ولی گاها مشکلاتی از قبیل ایراد در رنگ و یا لب پر های کوچک دارند.

2- محصولاتی که کاملا بدون عیب و با کیفیت هستند و صرفا به دلیل اینکه جز تولیدات و استاندارد های فعلی کارخانه نیستند با متراژ موجود به فروش می رسد.

جهت سفارش و یا کسب اطلاعات بیشتر با واحد بازرگانی تماس حاصل فرمایید.

  نام محصول نوع سطح ضخامت ابعاد متراژ/درجه 1 متراژ/درجه 2
1 لایمستون ونک تامبل 3 40.6 * 61 500 400
2 لایمستون ونک پولیش 1.8 40 * 60 550  
3 لایمستون ونک پولیش 1.8 30 * 40 900  
4 لایمستون ونک پولیش 1.8 30 * 30 150  
5 لایمستون ونک پولیش 1.8 30 * 60 1200  
6 لایمستون ونک پولیش 1.8 40 * 40 350  
7 لایمستون ونک پولیش 2 30.5 * 40.6 350  
8 لایمستون ونک تامبل 3 40.6 * 40.6   40
9 لایمستون ونک تامبل 3 61 * 20.3   260
10 لایمستون ونک پولیش 3 61 * 40.6   740
11 لایمستون ونک پولیش 3 20.3 * 40.6 135  
12 لایمستون ونک پولیش 3 40.6 * 40.6   160
13 لایمستون ونک پولیش 3 20.3 * 20.3   80
14 لایمستون ونک پولیش 3 30 * 30   200
15 لایمستون ونک پولیش 1.5 20 * 20   1000
16 تراورتن کرم بژ تامبل 3 61 * 40.6 800 800
17 تراورتن کرم بژ تامبل 3 40.6 * 40.6 450 200
18 تراورتن کرم بژ تامبل 3 20.3 * 40.6 450  
19 تراورتن کرم بژ تامبل 3 20.3 * 20.3 80
20 تراورتن کرم بژ هوند 1.5 20 * 20 200
21 تراورتن کرم بژ پولیش 2 30 * 60 350  
22 تراورتن کرم بژ پولیش 1.8 40 * 60 200  
23 تراورتن کرم بژ پولیش 1.8 40 * 40 150  
24 تراورتن کرم بژ پولیش 1.2 61 * 30.5 2000  
25 تراورتن کرم بژ هوند 3 40.6 * 61 1200
26 تراورتن کرم بژ هوند 3 40.6 * 40.6 300
27 تراورتن کرم بژ هوند 3 20.3 * 40.6 80
28 تراورتن کرم بژ هوند 3 20.3 * 20.3 360
29 هتن آباد تامبل 3 40.6 * 40.6 100 20
30 هتن آباد تامبل 1.5 40.6 * 40.6 300  
31 هتن آباد تامبل 3 20.3 * 40.6 490
32 هتن آباد تامبل 3 30 * 30 20
33 هتن آباد تامبل 3 61 * 40.6 20
34 هتن آباد هوند 3 40.6 * 40.6 100
35 هتن آباد هوند 3 20.3 * 20.3 240
36 هتن آباد بوش همر 3 20.3 * 20.3 80
37 هتن آباد و لاشتر هوند 1.5 20 * 20 610
38 لاشتر هوند 3 61 * 40.6 40  
39 لاشتر تامبل 3 61 * 40.6 180  
40 مرمریت ایراجی تامبل 1.3 40.6 * 61 200  
41 لایمستون گوهره تامبل 1.5 61 * 40.6 120  
42 لایمستون گوهره تامبل 1.5 40.6 * 40.6 150  
43 لایمستون گوهره تامبل 1.2 61 * 40.6 300  
44 لایمستون گوهره هوند 3 60 * 40 300
45 لایمستون گوهره هوند 3 20 * 20 680
46 تراورتن نقره ای (سیلور) تامبل 3 61 * 40.6 100 100
47 تراورتن نقره ای (سیلور) تامبل 3 20.3 * 40.6 60 80
48 تراورتن نقره ای (سیلور) تامبل 3 40.6 * 40.6 180
49 تراورتن نقره ای (سیلور) تامبل 3 20 * 20 100
50 تراورتن نقره ای (سیلور) هوند 3 61 * 40.6 140
51 تراورتن نقره ای (سیلور) هوند 3 20 * 20 320
52 سنگ فرش تراورتن کرم 3 61 * 40.6 2000 2000
53 تراورتن نقره ای (سیلور) سنگ فرش 3 61 * 40.6 100 800
54 سنگ فرش لایمستون کرم 3 61 * 40.6 500 2000
55 سنگ فرش لایمستون کرم 3 61 * 40.6 500
56 مرمریت طوسی ( لاشتر ) 3 61 * 40.6 300 800