معدن تولید سنگ لایمستون ونک شرکت نگین سنگ کویر

اين معدن در 150 كيلومتري جنوب اصفهان در منطقه ونك سميرم واقع شده است. معدن فوق بالاي یک ميليون تن ذخيره قطعي دارد و جنس سنگ آن از نوع لایمستون می باشد، مساحت معدن 2 كيلومتر مربع و داراي 15 نفر پرسنل توليد مي باشد. بلوك هاي اين معدن در دو مدل داخلي و صادراتي قابل فروش است و تاكنون به كشورهاي چين و تركيه صادرات داشته است.

اطلاعات تماس معدن

 

تست کنترل تولید

No. Chemcal Compasitions
No. Physical Properties
01 CaO % 30.04<=
01 DENSITY KG / SQM 2.59
02 SiO2 % 0.25<=
02 APPARENT POROSITY % 2.03
03 Al2O3 % 0.17<=
03 COMPRESSIVE STRENGTH MPA 125.1
04 Na2O % 0.17<=
04 MODULUS OF RUPTURE MPA 17.3
05 Mno % 0.002<=
05 FLEXURAL STRENGTH MPA 10
06 K2O % 0.094<=
06 ABRASION RESISTANCE HARDNESS 25
07 Fe2O3 % 0.140<=
 
08 MgO % 21.3<=
 
09 TiO2 % 0.012<=
10 P2O5 % 0.005<=
 
11 CI % 0.126<=
 

 

معدن سنگ لایمستون ونک

معدن سنگ لایمستون ونک - شرکت نگین سنگ کویر

معدن سنگ

معدن سنگ لایمستون ونک - شرکت نگین سنگ کویر

معدن سنگ ونک

معدن سنگ لایمستون ونک - شرکت نگین سنگ کویر

معدن سنگ لایمستون ونک

معدن سنگ لایمستون ونک - شرکت نگین سنگ کویر

معدن سنگ لایمستون ونک

معدن سنگ لایمستون ونک - شرکت نگین سنگ کویر

معدن سنگ لایمستون ونک

معدن سنگ لایمستون ونک - شرکت نگین سنگ کویر