معدن تولید سنگ تراورتن ورتون شرکت نگین سنگ کویر

اين معدن با نام تراورتن بژ پترو در شرق اصفهان (منطقه ورتون) با فاصله 30 کیلومتری کارخانه سجزی واقع شده است.ذخيره قطعي اين معدن 600000 هزار تن و مساحت معدن مذكور 2 كيلومتر مربع مي باشد. اين معدن داراي 10 نفر پرسنل توليدي بوده و سنگ اين معدن داراي استحكام بالا و از نوع تراورتن بژ و قهوه اي با تراكم بالا و سوراخ كم مي باشد.

اطلاعات تماس معدن

 

تست کنترل تولید

No.Chemcal Compasitions
No.Physical Properties
01CaO%48.51<=
01DENSITYKG / SQM2.61
02SiO2%2.57<=
02APPARENT POROSITY%2.03
03Al2O3%0.061<=
03COMPRESSIVE STRENGTHMPA72.5
04Na2O%0.02<=
04MODULUS OF RUPTUREMPA7.4
05Mno%0.013<=
05FLEXURAL STRENGTHMPA10
06K2O%0.05<=
06ABRASION RESISTANCEHARDNESS21.3
07Fe2O3%0.045<=
 
08MgO%2.35<=
 
09TiO2%0.015<=
10P2O5%0.024<=
 
11CI%42.00<=
 

 

معدن سنگ تراورتن ورتون

معدن سنگ تراورتن ورتون - شرکت نگین سنگ کویر

معدن سنگ تراورتن ورتون

معدن سنگ تراورتن ورتون - شرکت نگین سنگ کویر

معدن سنگ تراورتن ورتون

معدن سنگ تراورتن ورتون - شرکت نگین سنگ کویر