معدن تولید سنگ تراورتن پترو

اين معدن با نام تراورتن بژ پترو در شرق اصفهان با فاصله 30 کیلومتری کارخانه سجزی واقع شده است.ذخيره قطعي اين معدن 600000 هزار تن و مساحت معدن مذكور 2 كيلومتر مربع مي باشد. اين معدن داراي 10 نفر پرسنل توليدي بوده و سنگ اين معدن داراي استحكام بالا و از نوع تراورتن بژ و قهوه اي با تراكم بالا و سوراخ كم مي باشد.

ویژگی های فیزیکی

تراکم2.61 کیلوگرم / متراژ
منافذ ظاهری2.03 درصد
مقاومت فشاری72.5 MPA
انعطاف پذیری10 MPA
مقاومت در برابر فرسایشسختی 21.3

ویژگی های شیمیایی

CaO48.51 درصد
SiO22.57 درصد
Al2O30.061 درصد
Na2O0.02 درصد
Mno0.013 درصد
K2O0.05 درصد
Fe2O30.045 درصد
MgO2.35 درصد
TiO20.015 درصد
P2O50.024 درصد
CI42.00 درصد