معدن سنگ لایمستون ونک

اين معدن در 150 كيلومتري جنوب اصفهان در منطقه ونك سميرم واقع شده است. معدن فوق بالاي یک ميليون تن ذخيره قطعي دارد و جنس سنگ آن از نوع لایمستون می باشد، مساحت معدن 2 كيلومتر مربع و داراي 15 نفر پرسنل توليد مي باشد. بلوك هاي اين معدن در دو مدل داخلي و صادراتي قابل فروش است و تاكنون به كشورهاي چين و تركيه صادرات داشته است. 

ویژگی فیزیکی

DENSITY2.59 KG / SQM
APPARENT POROSITY%2.03
COMPRESSIVE STRENGTH125.1 MPA
FLEXURAL STRENGTH10 MPA
ABRASION RESISTANCEHARDNESS 25

ویژگی شیمیایی

CaO30.04 %
SiO20.25 %
Al2O30.17 %
Na2O0.17 %
Mno0.002 %
K2O0.0094 %
Fe2O30.140 %
MgO21.3 %
TiO20.012 %
P2O50.005 %
CI0.126 %