معدن تولید سنگ لایمستون ونک

اين معدن در 150 كيلومتري جنوب اصفهان در منطقه ونك سميرم واقع شده است. معدن فوق بالاي یک ميليون تن ذخيره قطعي دارد و جنس سنگ آن از نوع لایمستون می باشد، مساحت معدن 2 كيلومتر مربع و داراي 15 نفر پرسنل توليد مي باشد. بلوك هاي اين معدن در دو مدل داخلي و صادراتي قابل فروش است و تاكنون به كشورهاي چين و تركيه صادرات داشته است. ویژگی های فیزیکی
تراکم 2.59 کیلوگرم / متراژ
منافذ ظاهری 2.03 درصد
مقاومت فشاری 125.1 MPA
انعطاف پذیری 10 MPA
مقاومت در برابر فرسایش سختی 25
ویژگی های شیمیایی
CaO 30.04 درصد
SiO2 0.25 درصد
Al2O3 0.17 درصد
Na2O 0.17 درصد
Mno 0.002 درصد
K2O 0.0094 درصد
Fe2O3 0.140 درصد
MgO 21.3 درصد
TiO2 0.012 درصد
P2O5 0.005 درصد
CI 0.126 درصد