معدن تولید سنگ تراورتن ورتون شرکت نگین سنگ کویر

اين معدن با نام تراورتن بژ پترو در شرق اصفهان (منطقه ورتون) با فاصله 30 کیلومتری کارخانه سجزی واقع شده است.ذخيره قطعي اين معدن 600000 هزار تن و مساحت معدن مذكور 2 كيلومتر مربع مي باشد. اين معدن داراي 10 نفر پرسنل توليدي بوده و سنگ اين معدن داراي استحكام بالا و از نوع تراورتن بژ و قهوه اي با تراكم بالا و سوراخ كم مي باشد.

اطلاعات تماس معدن

 

تست کنترل تولید

No. Chemcal Compasitions
No. Physical Properties
01 CaO % 48.51<=
01 DENSITY KG / SQM 2.61
02 SiO2 % 2.57<=
02 APPARENT POROSITY % 2.03
03 Al2O3 % 0.061<=
03 COMPRESSIVE STRENGTH MPA 72.5
04 Na2O % 0.02<=
04 MODULUS OF RUPTURE MPA 7.4
05 Mno % 0.013<=
05 FLEXURAL STRENGTH MPA 10
06 K2O % 0.05<=
06 ABRASION RESISTANCE HARDNESS 21.3
07 Fe2O3 % 0.045<=
 
08 MgO % 2.35<=
 
09 TiO2 % 0.015<=
10 P2O5 % 0.024<=
 
11 CI % 42.00<=
 

 

معدن سنگ تراورتن ورتون

معدن سنگ تراورتن ورتون - شرکت نگین سنگ کویر

معدن سنگ تراورتن ورتون

معدن سنگ تراورتن ورتون - شرکت نگین سنگ کویر

معدن سنگ تراورتن ورتون

معدن سنگ تراورتن ورتون - شرکت نگین سنگ کویر